Alle våre fysioterapeuter har refusjonsavtale gjennom HELFO. Det betyr at du får dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort. Egenandelstaket for 2022 er 2921. 

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut.
Noen grupper slipper å betale egenandel. Dette gjelder:
• barn under 16 år
• personer med frikort 
• personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste)

For ytterligere informasjon: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/... .