22146428

Vinderen Fysioterapi

Kontakt oss

Pasientinformasjon angående Korona virus


Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra myndighetene. Fra mandag 16 mars vil vi kun gi behandling til pasienter som vurderes å ha ett kritisk behov for behandling. Alle andre pasienter vil bli kontaktet direkte av sin behandlende fysioterapeut.Behandlingstilbud

Fysioterapi

Manuell terapi

Lymfødembehandling

Idrettsfysioterapi

Finn oss

Kontakt oss